[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 34 Guests: Soyou & K.Will

The theme is musical stars. Boom is Le Petit Prince. Yup is Prince Dong-yeob from Beauty and the Beast. Boom asks, "You might need to change your eyes, nose, lips?" Narae is Dancing Queen in Mamma Mia, and Hyeri is Black Hyeri in the musical Chicago. Boom guesses that Hyeri seems like a normal employee of funeral service.

[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 24 Khách Mời: Oh My Girl YooA và Seunghee

Trang phục là picnic mùa thu. Dongyup hỏi hồi đó gia đình Hyeri có giàu không. Hyeri trả lời rằng đây là đồ mặc cho hiện tại. Hướng đạo sinh nam Key và hướng đạo sinh nữ Narae bước vào. Boom nói mọi người biết rằng lời chào hồi đó của hướng đạo sinh là "Sẵn Sàng". Dongyup nhìn Hyeri và hỏi, "Em không hiểu chứ gì? Chỉ có gia đình có tiền mới cho con họ đi trại." Hyeri buồn bã nói, "Mẹ em không thể gửi em đi trại."