[Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 47

    In the King's bedroom, Niram holds his father's hand with a solemn face. In a different room Mariko asks Vimar and Nidi whether Niram is by his father's side and if she can be next to Niram. Nidi apologizes that she cannot. Mariko touches Nidi's cheek and says that he doesn't need to … Continue reading [Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 47

[Brief Summary][Playlist] Weekend Playlist Ep. 4

This show follows Ra Miran, Kim Sook, Jang Yoon Joo and Lee Se Young as they spend their weekends doing something that they have always wanted to try. The concept of the show is to introduce different ways to have fun during weekends. With these four ladies as the main cast members, they will also … Continue reading [Brief Summary][Playlist] Weekend Playlist Ep. 4

[Spoiler Alert] [Tiếng Việt] Truyện Kakao 79% Chương 30

Ngoài trời mưa ào ào và sấm sét ầm ầm. Tsubasa: Ồ~ Hết sợ sấm sét rồi hả, Ichinose-kun? Yuu: Ngốc. Cậu nghĩ tớ nhiêu tuổi rồi? Tớ không còn là con nít. Tsubasa: ...Ồ. Yuu đi tới gần Tsubasa làm cậu ta giật mình. Yuu ngồi xuống sofa gần Tsubasa nhất và Tsubasa xích người ra xa hơn có thể. Không, cái này không phải cố ý, tớ lặp lại, không phải cố ý. Tớ không phải né cậu vì tớ muốn...Tớ chưa có đi tắm! Nhưng bây giờ mà đi tắm (cởi hết đồ) thì có hơi.. có hơi.. hiểu không?!

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 29 Guests: SHINee Minho and Park Jisun Part 1

Justin Still-Bieber Hanhae *walks in*:  You have to lower the pant this much! Seyun *reveals*:  You walk in as [normal] Bieber? Key *screams*: BoA-chan!!! Daisuki~~~ [Yellow is BoA's color.]" Boom *looks at Hyeri*: Wait! What's wrong with you? Hyeri *raps*: My name is Lee Hyeri. In reverse, it is also Lee Hyeri. (lee and ri are pronounced the same.)