[Video Dịch Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 28 Khách Mời: Girl’s Day Sojin và Yura

Tuần này có chủ đề về Show Me the Amazing Saturday, lấy cảm hứng từ Show Me the Money. Shin Dongyup là cha đỡ đầu của hip hop, MC Shin Bum. Mun Seyun là Swing, MC Snack (Swing là 1 thương hiệu chíp). MC Hyeri có lực mạnh của 1 rapper ngầu nhưng lại rap rất dởm. Key giả làm Hanhae. Hanhae là chính bản thân còn mặc 1 bột com le đã từng mặc cho biểu diễn ở SMTM. Narae là Jessi đến giọng nói cũng giống. Tại vì tuần trước thua cá cuộc nên Donghyun bị phạt làm đầu cone. Khách mời là thành viên nhóm Girl's Day Sojin và Yura.

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 28 Guests: Girl’s Day Sojin and Yura

This week's theme is Show Me the Amazing Saturday, inspired by Show Me the Money. Shin Dongyup is a hip hop godfather, MC Shin Bum. Mun Seyun is Swing, MC Snack (Swing Snack brand). MC Hyeri has strong force but is bad at rapping. Key is fake Hanhae. Hanhae is himself wearing his formal suit from SMTM's performance. MC Narae looks exactly like Jessi, even her voice is similar. Because of last week's purnishment, Donghyun is Cone-head MC. Guests are Girl's Day Sojin and Yura.