[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 24 Khách Mời: Oh My Girl YooA và Seunghee

Trang phục là picnic mùa thu. Dongyup hỏi hồi đó gia đình Hyeri có giàu không. Hyeri trả lời rằng đây là đồ mặc cho hiện tại. Hướng đạo sinh nam Key và hướng đạo sinh nữ Narae bước vào. Boom nói mọi người biết rằng lời chào hồi đó của hướng đạo sinh là "Sẵn Sàng". Dongyup nhìn Hyeri và hỏi, "Em không hiểu chứ gì? Chỉ có gia đình có tiền mới cho con họ đi trại." Hyeri buồn bã nói, "Mẹ em không thể gửi em đi trại."

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 24 Guests: Oh My Girl YooA and Seunghee

Dress code is fall picnic. Dongyup asks Hyeri if her family is rich back then. Hyeri replies that it's her outfit for the present. Boy scout Key and girl scout Narae enter. Boom tells them that the greeting used to be "Ready". Dongyup looks at Hyeri and asks, "You don't get it right? Only well-to-do family can afford it." Hyeri sadly comments, "My mom couldn't send me there."