[Tiếng Việt Video Clips] Amazing Saturday Ep. 27 Khách Mời: GOT7 Mark và JB

Chủ đề của tuần: Đi Cùng với Thần Thánh Nữ thần: Hera Kiêu Căng (Hyeri) Dongyup: Bà xã! Đi đâu rồi? Vua Tay Chơi: Zeus (Dongyup) Cặp đầu tiên: Zeus ❤︎ Hera Thần Nam Nghi Ngờ and Thần Nữ Sôi Nổi...?