[English] Soomi’s Side Dishes Ep. 24 Guest: Heo Kyung Hwan

The recipes for this episode include braised saury with dried radish greens, stir-fried fish cake, fish cake soup, seasoned blood cockles, blood cockle bibimbap, seasoned blood cockled on the half shell, duck breast pancake, duck breast steak and Bulgarian stuffed duck.

[English] Soomi’s Side Dishes Ep. 22 Guest: Park Sun-young

Today's snack is taffy flavored ginger. Writer Kim Poong says that it has been a long time for him to see it. Chef Mikael says the smell of taffy is good. That is a plane, which is used to cut large ginger taffy. The local fair in Insadong sometimes sell it. Teacher Soomi used to trade empty bottles for those taffies. Chef Yeo used to trade broken or unused nickel kettle or bowls. Writer Poong used to steal unscathed pot to trade for taffies, so his mother used to scold him. Teacher Soomi says that he deserved the beating.

[English] Soomi’s Side Dishes Ep. 13 Guest: Byun Jung Soo

Recipe: Seoul Bulgogi
Teacher Soomi's Tip: Use pear's juice for a clean sauce.
Separate sirloin slices (about 900g).
Teacher Soomi *sees chef Mikael's beef slices*: Why do you have so much?
Chef Choi: The meat preparer probably likes chef Mikael.
Dongmin: I think only Teacher Soomi's portion is small.
Jung Soo: Teacher Soomi just took some from chef Mikael's.

[English] Soomi’s Side Dishes Ep. 21 Teacher Soomi’s Birthday~

Dongmin says that it's been a long time for him to see candied sweet potato. Teacher Soomi tells them that it's very easy to make.
Fry sweet potato in oil. [Dongmin: Fried sweet potato is already great alone.]
Turn the heat on and put sugar in the pan.
When sugar has melted, put in fried sweet potato chunks and stir them constantly.
Chef Yeo: Back in the day, Chinese restaurant's food delivery gives out candied sweet potato out for free.

[Tiếng Việt] Soomi’s Side Dishes Ep. 19

  Snack của ngày: Hạt dẻ nóng Dongmin *bưng mâm hạt dẻ*: Cô thấy đẹp không? Soomi: Không đẹp mà thấy sợ Somi: Ya~ Hồi đó, cô cho con cô ăn món này sau khi uống sửa xong.*đúc Dongmin* Dongmin: Whoa~ Ngọt quá! Ngon nữa! Soomi: Hồi trước nhà cô xài lò than. Cô đã … Continue reading [Tiếng Việt] Soomi’s Side Dishes Ep. 19

[Video Dịch Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 28 Khách Mời: Girl’s Day Sojin và Yura

Tuần này có chủ đề về Show Me the Amazing Saturday, lấy cảm hứng từ Show Me the Money. Shin Dongyup là cha đỡ đầu của hip hop, MC Shin Bum. Mun Seyun là Swing, MC Snack (Swing là 1 thương hiệu chíp). MC Hyeri có lực mạnh của 1 rapper ngầu nhưng lại rap rất dởm. Key giả làm Hanhae. Hanhae là chính bản thân còn mặc 1 bột com le đã từng mặc cho biểu diễn ở SMTM. Narae là Jessi đến giọng nói cũng giống. Tại vì tuần trước thua cá cuộc nên Donghyun bị phạt làm đầu cone. Khách mời là thành viên nhóm Girl's Day Sojin và Yura.