[Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 54 THE END

  On the bed, Mariko hides her face to tell Niram that she is returning to France in 10 days with Fukiko. Mariko sobs behind her pillow asking Niram to embrace her until morning. Niram is surprised. He wants to see her face. Mariko cries and blushes. Niram pats her head and kisses her forehead … Continue reading [Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 54 THE END

[Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 50

  Bharat and Niram meet with Prime Minister and British ambassador, Mr. Dench, to announce that they obtain the evidence of their crime. Bharat tells Niram to show them how the next king handles evil. Mr. Dench complains about the sunlight, so Niram hands him his parasol. Niram says, "I already took out the inside item, … Continue reading [Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 50

[Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 49

  Prime Minister and British ambassador, Mr. Dench, receive the news that Queen Krishna was captured by Prince Niram, who also hid Princess Mina outside of the palace. They finally know the gender of the baby, but they can't do anything since they don't have him. They decide to handle Krishna according to their plan. … Continue reading [Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 49

[Spoiler Alert] [Tiếng Việt] Truyện Kakao 79% Chương 30

Ngoài trời mưa ào ào và sấm sét ầm ầm. Tsubasa: Ồ~ Hết sợ sấm sét rồi hả, Ichinose-kun? Yuu: Ngốc. Cậu nghĩ tớ nhiêu tuổi rồi? Tớ không còn là con nít. Tsubasa: ...Ồ. Yuu đi tới gần Tsubasa làm cậu ta giật mình. Yuu ngồi xuống sofa gần Tsubasa nhất và Tsubasa xích người ra xa hơn có thể. Không, cái này không phải cố ý, tớ lặp lại, không phải cố ý. Tớ không phải né cậu vì tớ muốn...Tớ chưa có đi tắm! Nhưng bây giờ mà đi tắm (cởi hết đồ) thì có hơi.. có hơi.. hiểu không?!