[Tiếng Việt Recap] Tân Tây Du Ký 5 2018 Tập 2 Phần 2

Round 8 PD Na: Tell me a noodle dish. Hodong: Ramyun Jaehyun: Bibimmyun (mixed noodle) Mino: Jjachangmyun (black bean noodle) Jiwon: Ulmyun (cold noodle) Sugeun: Uyuk tangmyun (Chinese beef noodle soup) PO: Jjambbong (seafood noodle)

[Tiếng Việt Recap] Tân Tây Du Ký 5 2018 Tập 2 Phần 1

Bắt đầu với mọi người ngồi xe bus đi tới khách sạn ở Hồng Kông Sugeun:  Sao có cảm giác như ở biển? Hodong:  Cảm giác như ở biển? Nó là biển mà. Đây là lần đầu tiên Sugeun tới Hồng Kông nên rất tò mò. Sugeun:  Whoa! Nhìn thùng nước kìa! Hodong:  Đất nước mình cũng có vậy!