[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 24 Guests: Oh My Girl YooA and Seunghee

Dress code is fall picnic. Dongyup asks Hyeri if her family is rich back then. Hyeri replies that it's her outfit for the present. Boy scout Key and girl scout Narae enter. Boom tells them that the greeting used to be "Ready". Dongyup looks at Hyeri and asks, "You don't get it right? Only well-to-do family can afford it." Hyeri sadly comments, "My mom couldn't send me there."

[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 23 Khách Mời: Super Junior Donghae & Eunhyuk

Trang phục cho hôm nay là thời trang sân bay. Ký giả từ NoItopatch là Mun Ddung (Mun Béo). Sắp ra mắt phim là Shin Diễn Viên. Ký giả Mun Béo: Có phải bộ phim mới của anh cũng là tác phẩm cuối? Shin Diễn Viên: Không đúng. Ký giả Mun Béo: Anh nghỉ đóng phim là vì phải đợi lâu? Shin Diễn Viên: Không đúng. Tôi sẽ... [Ký giả: Oh, Hyeri kìa!] Đang đợi buổi chiếu phim đầu tiên của mình là Hyeri Nổi Tiếng.

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 30 Guests: Heo Kyung Hwan and Hwang Jeseong Part 2

It's snack time~ Boom asks if Narae figures out the snack from the intro video. Narae says that there's only 1 food suitable for snack and that is bread filled with adzuki bean paste. Donghyun exclaims, "Ok, the circle one!" The snack is filled with walnut and adzuki bean paste. Hyeri says this is the best. The snack is fried soboro walnut cakes.

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 23 Guests: Super Junior Donghae & Eunhyuk

Dress code is airport fashion. Reporter from NoItopatch is Mun Ddung (Mun Fattie). Starting a new drama is Shin Actor. Reporter Mun Fattie: I've heard the new drama you're making is also your last one? Shin Actor: No, that's not true. Reporter Mun Fattie: You quit drama bc of its long waiting time? Shin Actor: That's not true. I'm going... [Reporter: Oh, it's Hyeri!] Waiting for her movie premiere is Famous Hyeri.  Reporter: In Monstrum, did you play the monster? [Famous Hyeri: Yes, that's right.] Shin Actor *continues*: That's why the drama....  Idol airport fashion's important items are black/white masks. Reporter: Hanhae's joined Key's anti-cafe, is it true?

[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 29 Khách Mời: SHINee Minho và Park Jisun

Justin Còn-là-Bieber Hanhae *bước vào*:  Phải kéo quần thấp xuống như vậy nè! Seyun *tiết lộ*:  Cậu bước vào khi còn là Bieber [bình thường]? Key *hét lên*: BoA-chan!!! Daisuki~~~ [Màu vàng là màu của BoA.] Boom *thấy Hyeri*: Ê! Em bị sao vậy? Hyeri *raps*: Tên tôi là Lee Hyeri. Đọc ngược thì vẫn là Lee Hyeri. (lee và ri phát âm giống nhau.) Boom *hỏi Hyeri*: Em làm được gì trong 10 phút? (Bài hát nổi tiếng của Lee Hyori)

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 29 Guests: SHINee Minho and Park Jisun Part 1

Justin Still-Bieber Hanhae *walks in*:  You have to lower the pant this much! Seyun *reveals*:  You walk in as [normal] Bieber? Key *screams*: BoA-chan!!! Daisuki~~~ [Yellow is BoA's color.]" Boom *looks at Hyeri*: Wait! What's wrong with you? Hyeri *raps*: My name is Lee Hyeri. In reverse, it is also Lee Hyeri. (lee and ri are pronounced the same.)