[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 29 Khách Mời: SHINee Minho và Park Jisun

Justin Còn-là-Bieber Hanhae *bước vào*:  Phải kéo quần thấp xuống như vậy nè! Seyun *tiết lộ*:  Cậu bước vào khi còn là Bieber [bình thường]? Key *hét lên*: BoA-chan!!! Daisuki~~~ [Màu vàng là màu của BoA.] Boom *thấy Hyeri*: Ê! Em bị sao vậy? Hyeri *raps*: Tên tôi là Lee Hyeri. Đọc ngược thì vẫn là Lee Hyeri. (lee và ri phát âm giống nhau.) Boom *hỏi Hyeri*: Em làm được gì trong 10 phút? (Bài hát nổi tiếng của Lee Hyori)

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 29 Guests: SHINee Minho and Park Jisun Part 1

Justin Still-Bieber Hanhae *walks in*:  You have to lower the pant this much! Seyun *reveals*:  You walk in as [normal] Bieber? Key *screams*: BoA-chan!!! Daisuki~~~ [Yellow is BoA's color.]" Boom *looks at Hyeri*: Wait! What's wrong with you? Hyeri *raps*: My name is Lee Hyeri. In reverse, it is also Lee Hyeri. (lee and ri are pronounced the same.)