[Spoiler Alert] [Summary] Madame Petit Chapter 39

Mariko asks Vimar about why everyone's touching Niram's shoes. Vimar explains that it's a Hindu tradition to show respect towards noble or people they love and Niram is taking the king's place today. Mariko remembers the time Niram touch her shoes, "towards the people we love [that was the meaning of his sweet smile]."

[Spoiler Alert] [Tiếng Việt] Truyện Kakao 79% Chương 27

27: Lễ Hội Pháo Hoa (5) Disclaimer: Mình chỉ tóm tắc nội dung và dịch những đoạn mình thích. Cái nội dung vẫn y như truyện nhưng chưa chắc là dịch đúng chữ với chữ. Source: Comico "Này, Ayano-san, cậu có từng nhìn Ichinose-kun như một người đàn ông chưa? Hay có bao giờ tâm trí … Continue reading [Spoiler Alert] [Tiếng Việt] Truyện Kakao 79% Chương 27