[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 19 Khách Mời: Jo Seho

Trang phục cho hôm nay là Thiên Đường Điện Ảnh. Seyun là Peter Ddong (Peter Béo). Seyun hỏi Hyeri có phải mặc đồ cho ca đoàn. Hyeri là Juliet. Hai Leon bước vào. Key than rằng sao mà thắng nổi Narae khi mặc cùng 1 bộ đồ. Seyun nói Narae là tên cướp trong phim Ở Nhà Một Mình.