[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 18 Guests: Twice Momo and Sana Part 2

Pointing at the left side, Hyeri says, "Since those oppa and eonni won't be able to answer, [Sana and Momo] can finally get [to eat]!" Hyeri helps Momo while Key helps Sana. Key calls out Sana's name for her. Sana answers Kimura Takuya. Donghyun timidly asks, "Does [eating] it make you gain weight? Isn't it fattening? Is it ok?" After tasting the drink, Sana says, "Now I understand what Hyeri eonni has said about it. It's really delicious." Boom reminds that only Momo is left, so Momo replies that she can do it...

[Video Dịch Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 28 Khách Mời: Girl’s Day Sojin và Yura

Tuần này có chủ đề về Show Me the Amazing Saturday, lấy cảm hứng từ Show Me the Money. Shin Dongyup là cha đỡ đầu của hip hop, MC Shin Bum. Mun Seyun là Swing, MC Snack (Swing là 1 thương hiệu chíp). MC Hyeri có lực mạnh của 1 rapper ngầu nhưng lại rap rất dởm. Key giả làm Hanhae. Hanhae là chính bản thân còn mặc 1 bột com le đã từng mặc cho biểu diễn ở SMTM. Narae là Jessi đến giọng nói cũng giống. Tại vì tuần trước thua cá cuộc nên Donghyun bị phạt làm đầu cone. Khách mời là thành viên nhóm Girl's Day Sojin và Yura.