[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 18 Khách Mời: Twice Momo và Sana

Key thay đổi thái độ hẳng khi mà có "người giỏi" tham gia show. Trong tập với thành viên của Wanna One, Hyeri và Narae đã làm lớn mọi chuyện. Hôm nay, các nam thành viên cũng muốn làm lớn mọi chuyện như thế. Twice Momo và Sana đi ra và nhảy bài Dance the Night Away. Sana lắp bắp câu giới thiệu của mình. Các nam thành viên vỗ tay và cổ vũ cho Sana trong khi Narae thì "Xảy ra chuyện gì?" Dongyup nói là mới bắt đầu đã vui rồi.

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 18 Guests: Twice Momo and Sana Part 2

Pointing at the left side, Hyeri says, "Since those oppa and eonni won't be able to answer, [Sana and Momo] can finally get [to eat]!" Hyeri helps Momo while Key helps Sana. Key calls out Sana's name for her. Sana answers Kimura Takuya. Donghyun timidly asks, "Does [eating] it make you gain weight? Isn't it fattening? Is it ok?" After tasting the drink, Sana says, "Now I understand what Hyeri eonni has said about it. It's really delicious." Boom reminds that only Momo is left, so Momo replies that she can do it...

[Video Dịch Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 28 Khách Mời: Girl’s Day Sojin và Yura

Tuần này có chủ đề về Show Me the Amazing Saturday, lấy cảm hứng từ Show Me the Money. Shin Dongyup là cha đỡ đầu của hip hop, MC Shin Bum. Mun Seyun là Swing, MC Snack (Swing là 1 thương hiệu chíp). MC Hyeri có lực mạnh của 1 rapper ngầu nhưng lại rap rất dởm. Key giả làm Hanhae. Hanhae là chính bản thân còn mặc 1 bột com le đã từng mặc cho biểu diễn ở SMTM. Narae là Jessi đến giọng nói cũng giống. Tại vì tuần trước thua cá cuộc nên Donghyun bị phạt làm đầu cone. Khách mời là thành viên nhóm Girl's Day Sojin và Yura.

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 28 Guests: Girl’s Day Sojin and Yura

This week's theme is Show Me the Amazing Saturday, inspired by Show Me the Money. Shin Dongyup is a hip hop godfather, MC Shin Bum. Mun Seyun is Swing, MC Snack (Swing Snack brand). MC Hyeri has strong force but is bad at rapping. Key is fake Hanhae. Hanhae is himself wearing his formal suit from SMTM's performance. MC Narae looks exactly like Jessi, even her voice is similar. Because of last week's purnishment, Donghyun is Cone-head MC. Guests are Girl's Day Sojin and Yura.

[Tiếng Việt Recap] Amazing Saturday Ep. 26 Khách mời: Yang Hee Eun và Ji Sang Ryul

Như mọi tuần, mọi người mặc đồ phù hợp với chủ đề của tuần. Chủ đề là "Ký ức của C'est Si Bon". C'est si bon là bài hát nổi tiếng ở Pháp được viết vào năm 1947 bởi nhạc sĩ Henri Betti và cũng cùng tên với một cuốn phim lẻ Hàn Quốc (tên tiếng Việt là Nàng Thơ Của Ngày Hôm Qua).

[English Recap] Amazing Saturday Ep. 26 Guests: Yang Hee Eun and Ji Sang Ryul

The episode today was pretty entertaining. They started off with the usual weekly dress-up. The theme was "Memory of C'est Si Bon." For those who don't know, C'est si bon (It's so good) is a French popular song composed in 1947 by Henri Betti and is also a title for a Korean movie about three bickering musicians and how music inspires them to write a series of hit love-songs in the 1970s.